Numărul #19, 2004
Scenă

Deschiderea MNAC
Cosmin Costinaș

Muzeul Național de Artă Contemporană, București,

29 octombrie

 

 

Pe 29 octombrie 2004 a fost inaugurat Muzeul Național de Artă Contemporană la Bu­curești, cel mai amplu proiect de artă contemporană din România și cea mai mare investiție guvernamentală românească în arta contemporană.

Crearea acestei instituții a provocat numeroase controverse încă de la lansarea proiectului, în 2001*. Dar nu despre ele va fi vorba aici.

Voi aduce totuși în discuție un aspect al acestei instituții – care a constituit și unul dintre cele mai aprinse puncte în discuția din jurul muzeului –, cel al situării în Casa Popo­ru­lui, pentru că acesta a fost unul dintre subiectele care au stat la baza programului inaugural și pentru că el este un subiect pe care muzeul va trebui să îl pună în continua­re în discuție, într-o formă sau alta. Identitatea complexă a Casei Poporului face ca această clădire să vorbească despre secolul XX, despre utopiile sale, despre grandorile și mi­ze­riile lui, despre dislocările și moralitățile lui poate mai bine decît oricare altă clădire din lume. Iar acestui bagaj identitar i s-a adăugat decizia puterii politice postcomuniste de a plasa în acest spațiu atît Parlamentul României, cît și MNAC-ul.

Această identitate multifațetată care se regăsește în fiecare element al Casei Poporului, de la spațiul urban (lichidat în prealabil) în care a fost construită și pînă la aspectul ei arhitectural sau la actuala ei funcție, nu avea cum să nu suscite discuții și întrebări cu răs­punsuri definitive imposibil de dat. Pozițiile cu privire la MNAC în Casa Poporului au oscilat între atitudinea exorcizatoare (arta contemporană în acel spațiu va contribui la transfor­marea simbolică și efectivă a clădirii, o va integra într-un nou circuit afectiv al orașului și implicit într-o Românie care își asumă astfel o nouă atitudine față de trecut ) și cea a conta­minării (monstruozitatea genetică a clădirii și actuala alăturare cu puterea politică desființează și descalifică a priori orice demers artistic, la fel cum viitorul proiectului România nu e viabil în lipsa unei baze corecte moral). Extrem de important e faptul că această discuție reprezintă practic o variantă la scară redusă a unei dezbateri mai ample care se poartă în societatea românească în ultimii cincisprezece ani, cu intensități diferite și fără concretizări semnificative, cea legată de gestionarea trecutului comunist. Și acolo se oscilează între justiția salubrizatoare, curățarea morală a societății și integrarea, uita­rea, asumarea trecutului, a vinei, a traumei. Ceea ce ambele tabere ignoră însă sînt premisele teoretice de la care pornesc argumentele fiecăreia. Atît „purificarea morală“, cît și „exorcizarea răului“ au ca fundament o perspectivă esențialistă asupra societății și, în particular, asupra Casei Poporului. Răul este astfel natural, genetic, constitutiv, atît României, cît și acestei clădiri, care este privită ca simbolul monstruos al catastrofei românești din deceniul nouă, ca și cînd istoria (citită de ambele părți ca o forță exterioară și independentă de mecanismele societății) ar fi creat de-a pururea aceste identități viciate.

Pentru a nu lungi foarte mult, trebuie să spunem că astfel de abordări nu vor aduce formule miraculoase pentru Casa Poporului, că, de facto, evoluția va îndrepta percepția identitară a acestei clădiri către o formulă care va fi similară în efecte cu mo­delul celor care cred în exorcizarea ei, fără ca prin aceasta premisele lor esențialiste să fie validate.

Neutralizarea acestei clădiri se va produce prin istoricizarea subiectului, un proces care se va derula discret și implacabil într-o societate tot mai puțin dispusă să accepte mo­dele identitare fixe și perene.

Tot așa, în cazul particular al MNAC, raportările la receptaculul concret și simbolic al clădirii vor trebui să aibă în vedere o perspectivă identitară fluctuantă și flexibilă, în care semnificația monstruoasă incontestabilă a clădirii din momentul conceperii ei să nu fie privită ca un dat natural, bun de exorcizat prin metode alopate.

Iar pe lîngă aceasta, subiectele de discuție și strategiile următoare vor trebui gîndite avînd în vedere și raporturile pragmatice cu clădirea, de la umplerea spațiilor ei vaste pînă la obținerea autonomiei față de politicul cu care coabitează, de la atragerea unui public în spațiul muzeului – aflat într-o zonă moartă din punct de vedere socio-urba­nistic – pînă la educarea acestui public nefamiliarizat cu arta contemporană, de la adap­tarea programelor curatoriale la specificitatea contextului MNAC pînă la evitarea transformării lui într-un continuu site specific intervention.

Din acest ultim punct de vedere, programul inaugural a fost unul fericit, oferind un echilibru între aceste tendințe.

Unul dintre proiecte, Under Destruction (curator Mihnea Mircan), a fost gîndit tocmai ca un dialog al acestei instituții cu clădirea care o găzduiește și care o determină într-un mod atît de pregnant. Prima etapă a proiectului – care se dorește a bîntui muzeul/clădirea în mod constant –, Under Destruction #1, i-a avut ca invitați pe Gianni Motti și pe Cristoph Buchel. Cei doi artiști elvețieni s-au concentrat de-a lungul spectaculoasei și de multe ori scandaloasei lor cariere tocmai pe împingerea limitei pînă la care arta poate să intervină în mod eficient în societate. Proiectele celor doi încearcă să atingă acea concretețe a finali­tății pe care mulți alți artiști angajați în social o ignoră. În relația dintre Motti și Buchel și respectiv Casa Poporului merită amintite cîteva dintre propunerile lor ini­ția­le pentru proiect, pentru că fiecare dintre acestea răspunde unor probleme/dileme/ paradoxuri ale clădirii și ale instituției. De la propunerea de forjare în trupul clădirii, în căutarea bulelor de aur sigilate de cuplul Ceaușescu și integrate în fundație în timpul construcției cu scopul consacrării ei simbolice, pînă la cea de găurire a zidului (subțire?) care desparte aripa muzeului de aripa parlamentului, pentru a crea „cel mai mare peep show politic din istorie“ (Gianni Motti), trecînd prin cea de invitare la deschidere a tuturor oamenilor implicați în vreun fel sau altul în această clădire. (Proiect mai degrabă periculos, avînd în vedere dificultatea de a estima nivelul de impact al acestei clădiri asupra societății ro­mânești, o listă de cîteva milioane de invitați la coctel putînd fi și ea acuzată de exclusi­vism.) Transparență, independență, reprezentativitate, lucruri pe care MNAC le are de realizat.

Proiectul pus pînă la urmă în practică de Motti și Buchel este un tîrg electoral în subsolul legendar al clădirii. Într-un setting kitsch, dar nu mai puțin comun pentru centrele orașelor românești din săptămînile de campanie electorală care au urmat deschiderii muzeului, sînt instalate mese pentru fiecare candidat la președinție. Fiecare stand electoral prezintă, pe lîngă cîteva obiecte promoționale, cîte o casetă de 2 minute în care artiștii le-au cerut candidaților să-și rezume platforma pentru România. Televizoarele sînt legate toate la aceeași priză, iar înregistrările date cu sonorul la maxim sînt sincronizate pentru a suprapune cuvîntul jertfă, rostit (strigat) de către candidați. (Evident, folosirea acestui cuvînt nu a fost prescrisă de artiști, această sincronizare avînd cu totul și cu totul alte cauze.) Un astfel de circ politic creat în beciul palatului vorbește despre ambigui­tatea raporturilor clădirii cu politicul, la fel cum vorbește despre precaritatea politicului însuși.

Alegerea beciului, bază/fundație a clădirii, dar în același timp un spațiu ascuns și inaccesibil, accentuează identitatea politică atît a clădirii, cît și a muzeului. Dar politicul la Casa Poporului a însemnat într-un interval relativ scurt de timp atît totalitarism și manipulare brutală, cît și democrație experimentală și manipulare demagogică. Incubarea mascaradei electorale în măruntaiele clădirii e menită să îngrijoreze, un scenariu horror subtil, într-un palat în care se celebrează victoria spiritului liber, dar în care rămîn niște demoni, undeva, în­tr-o pivniță.

Ampla expoziție Romanian Artists (and not only) love Ceaușescu’s Palace?!, girată curatorial de Ruxandra Balaci, directorul artistic al muzeului, reprezintă practic statement-ul întregului proiect MNAC. Ea își propune să adune diferitele atitudini ale artiștilor români față de Casa Poporului și de părțile de istorie pe care această clădire le descrie.

Pe de o parte, expoziția se generează după o logică narativă, care pornește de la alăturarea delirantelor reprezentări ale Casei Poporului în pictura etnoproletcultistă cu lucrările clandestine ale lui Ion Grigorescu (poate cele mai remarcabile realizări din arta ro­mânească în era comunistă) și se continuă cu lucrările postdecembriste – în expoziție putîndu-se observa două tipuri diferite de atitudini, una specifică începutului anilor ’90 (subReal, Grigorescu, Euroartist etc.), o apropiere posttraumatică și încă timidă a unor artiști față de clădire, cu intenția studierii, aproprierii și parțial a deturnării valorii ei simbolice, și atitudinea 2000, în care, în mod decomplexat și uneori iresponsabil, artiștii confruntă trecutul și toate implicațiile lui asupra prezentului (Irina Botea, Ștefan Cosma, Nicolae Comănescu etc.).

Povestea noir a Casei Poporului din această expoziție atinge și alte subiecte, cel al naționa­lismului, al mitologiilor naționale și cel al subculturii de rezistență din anii comunismului (Alexandra Croitoru, Gorzo, Vlad Nancă, Cristian Pogăcean etc.), pentru care Casa Poporului a funcționat simultan ca efect și cauză, catalizator și inhibator în alchimia complexă a identității românești din ultimele decenii. Tuturor acestor linii evolutive din expoziție (care reproduc cîteva puncte din evoluția României) li se adaugă cîteva lucrări realizate de către artiști internaționali, al căror interes se concentrează în special pe problemele de urbanism (din acest punct de vedere, Casa Poporului a picat exact la timp pe scena mondială de artă care a cunoscut în anii ’90 o aplecare specială către urbanism și implicațiile lui sociale) ridicate de către acest edificiu (Jordi Colomer, Josef Daberning etc.). Este fascinant totuși cum pe un criteriu pe care în general ar fi greu de încropit o expoziție – o clădire – se adună cîteva dintre lucrările icon ale artei românești din ultimele de­cenii și multe dintre numele care au creat-o. Încă o dată, ni se reamintește că aceasta nu este doar o clădire.

Punctul slab al expoziției constă în indecizia ître o arhivă, o expoziție care documentea­ză un subiect, și una exclusiv discursivă, traiectul narativ interesant construit în expoziție fiind bruiat de lucrări care și-ar fi găsit o justificare doar într-o expoziție-arhivă pe tema Casei Poporului.

Early Works. Bernea & Neagu, expoziție realizată de Mihai Oroveanu (director al MNAC), adună lucrări din anii ’60–’70 ale celor doi artiști aflați în perioada lor de căutări. Doi dintre cei mai importanți artiști români pentru evoluția „experimentului“ artistic în deceniile comuniste, Neagu și Bernea au creat în acea perioadă (scurtă) de (parțială) libertate lucrări care erau conectate la dezbaterea de idei din arta mondială a acelei pe­rioade într-o măsură mai mare decît ar fi fost posibil pentru arta românească în restul perioadei comuniste. Expoziția se dorește a fi atît un gest recuperator, cît și unul care punctează un tip de discurs muzeal al MNAC-ului, cel de prezentare și de construire treptată a unui context istoric pentru arta contemporană românească. Ar fi fost interesant ca, pe lîngă meritul de a iniția acest demers prin prezentarea acestor lucrări, să se încerce și identificarea unor principii de display potrivite care să urmărească demersul expunerii unor lucrări „datate“ deja.

Celor trei expoziții „locale“ li se adaugă expoziția itinerantă a Muzeului de Artă Modernă al orașului Paris semnată curatorial de Hans Ulrich Obrist și Vivienne Rehberg, Camera, și prima etapă a proiectului Stock Zero – Opera al lui Nicolas Bourriaud.

Expoziția Camera își găsește locul în acest program prin întrebările pe care le pune pe subiecte cum ar fi legătura dintre evoluția complexă a unei societăți și dezvoltarea materiei urbane în acea societate. Cei doi curatori au colaborat cu arhitectul chinez Yung Ho Chang pentru realizarea a patru structuri scenografice, fiecare dintre ele reproducînd interiorul unei camere de fotografiat (Polaroid, Leica, Seagull și Nikon). În această mi­zan­scenă au fost proiectate filmele lui Fudong Yang și Jian Wei Wang, creînd împreună o imagine panoptică a evoluției societății chineze din secolul al XX-lea, cu un accent spe­cial pus pe veritabila revoluție economică, socială și implicit urbană din ultimele două decenii, care a transformat China într-un laborator la scară gigantică al ideologiilor și al unor fenomene specifice societății contemporane. Discursul expoziției atinge subiecte precum rolul și identitatea individului în contextul unor astfel de evoluții, posibilitatea controlării sau a influențării unor astfel de tendințe, precum și reflectarea acestor proble­matici în geografia urbană a societății aflate în această situație. Yung Ho Chang încearcă să găsească formule de echilibrare și de discutare a tendințelor urbanistice din China ultimelor decenii prin propunerea unor soluții la scară umană, conștiente în același timp de relațiile complexe ale individului cu propria lui identitate, cu societatea și cu mediul înconjurător.

Nicolas Bourriaud inițiază la MNAC un proiect pe mai multe niveluri Stock Zero – Opera, un discurs pe baza circuitelor capitalului în societatea contemporană. Deși e dificil, pe de o parte, să întrevezi direcția de analiză sau liniile directoare ale proiectului din aperi­tivul servit la MNAC, totuși expoziția este impresionantă vizual și include trei dintre cele mai năucitoare lucrări aflate în muzeu, filmele The Landscape is Changing (Mircea Cantor), Beyond Good and Evil (Kendell Geers) și wall painting-ul John 8:32, tot al acestuia din urmă. Pe de altă parte, aceste lucrări au mai degrabă de pierdut prin limitarea lecturii lor la contextul expoziției, viziunile lor depășind capitolul de economie politică din manualul de artă contemporană. The landscape is changing arată un grup de oameni mărșăluind pe străzile unui oraș, purtînd în loc de pancarte oglinzi uriașe. Realismul lucid al acestui film, dur prin atmosfera discret fascistoidă și amenințătoare, este suspendat în cîteva dintre cheile posibile de lectură ale poveștii. Cu greu poți crede pe tot parcur­sul celor 22 de minute ale filmului că această lucrare analizează aspecte ale protestului social în societatea capitalistă. De altfel, cîteva dintre intuițiile filmului subminează chiar fundamentele establishmentului artistic de stînga. Imaginile din Beyond Good and Evil și Adevărul alb desprinzîndu-se din peretele negru din John 8:32 lărgesc și ele cîmpul pe care îl impregnează expoziția. Bourriaud include și cîteva poziții artistice care studiază diferitele variațiuni ale relației nefericite, dar nu mai puțin solide și durabile dintre artă și capital (Plamen Dejanoff, Collective Wishdream of Upperclass Possibilities etc.).

Acest text se va încheia în mod natural fără concluzie. Se poate spune doar că, în ciuda ambiguităților sale identitare și a statutului incert, e greu de negat faptul că în București se pot vedea lucrări și demersuri curatoriale într-un mod care era cu neputință de gîndit înainte. Despre toate celelalte funcții ale unui muzeu, e de așteptat.

 

P.S. Cu trei săptămîni înainte de deschiderea muzeului, a murit la Paris Jacques Derrida. Cîteva lucrări din muzeu, cîteva argumente ale discuției din jurul MNAC, la fel ca și cîteva idei din acest text ar fi fost de neimaginat fără Derrida.

 

* Principalii opozanți ai proiectului MNAC au fost, încă de la început, Dan și Lia Perjovschi. Pe lîngă dezbaterile purtate pe lista nettime-ro pe această chestiune, ei au creat în jurul spațiului și al publicației aac. o platformă critică centrată pe subiectul MNAC și al scenei independente.

În august 2004, artiștii Ciprian Mureșan, Duo van der Mixt (Mihai Pop și Cristian Rusu) și István László, precum și autorul acestui articol s-au retras din proiectul de deschidere a MNAC.