Colofon

IDEA artă + societate

Editată de:
IDEA Design & Print Cluj și Fundația IDEA
Str. Dorobanților, 12, 400117 Cluj-Napoca
România
Tel.: 0264–594634; 431661
Fax: 0264–431603
e-mail: ideamagazine@gmail.com

Redactori
Ciprian Mureșan
Timotei Nădășan - redactor-șef
Alexandru Polgár
Ovidiu Țichindeleanu
Raluca Voinea


Colaboratori permanenți:
Marius Babias
Ami Barak
Aurel Codoban
Dan Perjovschi
G. M. Tamás

Concepție grafică:
Timotei Nădășan

Asistent design:
Lenke Janitsek

Asistență redacțională:
Iulia PopovIci

Corector:
Virgil Leon

 

Revista nr. 48 apare cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sînt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

 

Numărul 43 al revistei apare cu sprijinul generos al Fabricii de Pensule și al lui Șerban Savu.

Textele publicate în această revistă nu reflectă nea­părat punctul de vedere al redacției.
Preluarea neautorizată, fără acordul scris al edi­torului, a materialelor publicate în această revistă constituie o încălcare a legii copyrightului.
Toate articolele a căror sursă nu este men­țio­­­na­tă constituie portofoliul revistei IDEA artă + societate Cluj.

ISSN 1583–8293

Tipar:
Idea Design & Print, Cluj